Program jaro 2017/2018 

7.3.

 

doc. Ing. Jan Siegl, CSc. (FJFI ČVUT)
Fraktografická analýza (Nástroj na zjišťování příčin mechanických poruch strojů a zařízení)

9.3. 10:00 (pátek)

  prof. Johann Rafelski (Univesity of Arizona)
Relativity Matters: Magnetic Dipole Dynamics
14.3.

 

Petr Nejedlý (ČEZ)
Energetická koncepce ČR v kontextu Evropy
21.3.

 

prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (MFF UK)
Nukleové kyseliny: co nového kolem jejich struktury a funkce
28.3.   prof. Daniel Kral (University of Warwick)
Analytic models of large graphs

4.4.

  prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. (Univerzita Palackého)
Non-Gaussian quantum optics and optomechanics

11.4.

  Mgr. Ivana Orlitová, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.)
Proč je dnešní vesmír ionizovaný
18.4.

 

doc. Mgr. Boris Tomášik, Ph.D. (UMB Banská Bystrica a FJFI ČVUT)
Extrémně horká hmota a srážky těžkých iontů
25.4.   Jiří Grygar (FzU AV CR)
Žeň objevů 2018
2.5.   Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SUJB)
Když záření léčí
2018  FJFI ČVUT v Praze, Břehová 7, 115 19 Praha 1