Program zima 2017/2018 

11.10.

 

Ing. Václav Ocelík, PhD. (University of Groningen)
Advanced dual beam scanning electron microscopy in materials research (abstrakt)

18.10.

  prof. Sergei V. Bulanov (Kansai Photon Science Institute, JAEA, Japonsko; ELI-Beamlines project)
Super Powerful Lasers: Paving the Way towards Relativistic Laboratory Astrophysics (abstrakt)
25.10.

 

Dr. Vladimir Lotoreichik (ÚJF AV ČR v.v.i.)
Spectral optimization in unbounded domains (abstrakt)
1.11.

 

doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.)
Polymery pro fotoniku(abstrakt)
8.11.   Ing. Miroslav Urbanek, Ph.D. (MFF UK)
Chladné plyny v optických mřížkách

15.11.

  Mgr. Veselý Petr, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
Kvantový mnohočásticový problém v teorii jader a hyperjader

22.11.

  nekoná se
29.11.

 

Doc. Mgr. Jiří Pittner Dr. rer. nat., DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
Kvantové počítače a jejich použití v chemii (abstrakt)
6.12.   prof. Dr. Petr Sulc (Arizona State University)
Modelovani DNA a RNA molekul v biologii a nanotechnologii (abstrakt)
2018  FJFI ČVUT v Praze, Břehová 7, 115 19 Praha 1